گزارش تصویری

گزارش تصویری تور فناوری بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی-RINOTEX2019

به همت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تور فناوری بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی-RINOTEX2019 برگزار شد.