گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و جمعی از صنعتگران استان از شرکت مارال روبات صنعت

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه مدیرموسسات و مراکز رشد پارک و جمعی از صنعتگران استان از شرکت مارال روبات صنعت، از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری بازدید کردند.