آخرین اخبار, گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان از واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

دکتر یوسفی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان به همراه  دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از برخی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در این مجموعه به منظور آشنایی بیشتر با پتانسیل ها و توانایی این واحدها، بازدید کردند.