گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید اصحاب رسانه و خبرنگاران از پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی

اصحاب رسانه و خبرنگاران از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بازدید کرد و در جریان دستاوردهای این مجموعه در طی سال‌های اخیر قرار گرفتند.