گزارش تصویری

گزارش تصویری اولین دورهمی ساعت چای و فناوری در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

اولین دورهمی چای و فناوری در پارک علم وفناوری آذربایجان غربی با حضور هسته ها، واحدهای فناور مستقر و کارکنان ستادی پارک و همچنین برخی از صاحبان سرمایه استان برگزار شد.