گزارش تصویری

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های دانش بنیان به همت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.