گزارش تصویری

نوزدهمین‌ جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، سال ۱۳۹۷

«دکتر حسن حیدری» رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نوزدهمین‌ جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، سال ۱۳۹۷ حضور یافت.