گزارش تصویری

حضور ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در سمینار آموزشی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر حسن حیدری ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در سمینار آموزشی با عنوان Science Parks and Areas of Innovation: Fundamentals