گزارش تصویری

برگزاری نشست هم اندیشی مدیرموسسات و مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با برخی شرکت های حوزه موسسات

با حضور دکتر محمدفتحعلی لو مدیر موسسات و مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی نشست هم اندیشی در خصوص برنامه های اجرایی حوزه موسسات و روند حمایت از شرکت های فناور برگزار شد.