گزارش تصویری

برگزاری تور فناوری بازدیداز نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

تور فناوری  برای واحدهای فناور مرکز رشدجامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی توسط کارگزار فن بازار منطقه ای آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی این تور با هدف آشنایی و مطلع شدن شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با نیازهای فناورانه کشور برگزار شد تا شرکت ها از نزدیک با این نیازها و فناوری ها آشنا شده و در صورتی که راه حلی برای آنها داشته باشند، مطرح کنند.