گزارش تصویری

بازدید مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور هیئتی متشکل از فریبا نظری مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده، شهلا تاجفر مدیرکل زنان و خانواده استانداری و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های کل کشور از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،فریبا نظری مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده به همراه هیئتی متشکل از شهلا تاجفر مدیرکل زنان و خانواده استانداری و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های کل کشور از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بازدید کردند.