گزارش تصویری

بازدید مدیر شعب بانک تجارت آذربایجان غربی از پارک علم و فناوری

 مهندس کمال عبدلی مدیریت شعب بانک تجارت آذربایجان غربی به همراه معان اداری و پشتیبانی بانک در استان از پارک علم و فناوری بازدید کردند.