گزارش تصویری

بازدید تخصصی معاونت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه شهدای استان از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه، معاونت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه شهدای آذربایجان غربی، پیرو نشست‌های قبلی که ما بین سپاه شهدا و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شده بود، از واحدهای فناورپارک و مرکز رشد جامع بازدید کرد.