رویدادها

برگزاری نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های ملی دانش بنیان و مردم

نخستین پویش ملی فناوری‌های دانش بنیان و مردم با هدف ترویج فناوری‌های راهبردی در سطح عموم جامعه به منظور تسهیل در امر تجاری‌سازی محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان، توسط موسسه خانه فرهیختگان علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، از گام‌های ابتدایی ترویج فناوری‌های دانش بنیان در سطح مردمی، برگزاری نخستین پویش فناوری‌های دانش بنیان و مردم در قالب نمایشگاه عمومی است. معرفی دستاوردهای فناورانه شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند ارتباط موثری را میان جامعه دانش بنیان و اقشار جامعه به وجود آورد. در این نمایشگاه محصولات شرکت‌های فناور و دانش بنیانی که به طور مستقیم مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، عرضه خواهد شد.

موضوعیت فناوری‌های محصولات مستقر در نمایشگاه ملی فناوری‌های ملی دانش بنیان و مردم با ماهیت چهار فناوری مهم و راهبردی شامل زیست فناوری، نانوفناوری، گیاهان دارویی و سلول‌های بنیادی معرفی شده است.

این نمایشگاه اهداف گوناگونی همچون، توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد هویت ایرانی-اسلامی در بین اقشار مختلف جامعه، نهادینه‌سازی گفتمان فناوری‌های دانش بنیان و مردم، افزایش سهم خدمات فرهنگی در اقتصاد دانش بنیان، افزایش سطح دسترسی عموم شهروندان به محصولات و خدمات شرکت‌های فناور و دانش بنیان و افزایش سطح دسترسی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی به اطلاعات مرتبط با فناوری‌های دانش بنیان را مدنظر دارد.

بخش‌های مختلف نمایشگاه ملی فناوری‌های ملی دانش بنیان و مردم که از ۲۵ تا ۲۸ شهریور سال جاری به منظور معرفی و تشریح دستاوردهای علمی و پژوهشی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور برگزار می‌شود، شامل نمایشگاه محصولات و خدمات فناوری‌های راهبردی، نمایشگاه محصولات و خدمات فناوری‌های مردمی، گردهمایی فناوران و کارآفرینان حوزه دانش بنیان و مردم و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مردمی است.