راه اندازی اتاق های ورزشی شامل، اتاق بازی تنیس روی میز، فوتبال دستی، دارت و شطرنج در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی