اطلاعیه ها

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می کند کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در ارومیه برگزار می شود.

هدف از از برگزاری این کارگاه، آشنایی با قانون کار، آشنایی با ساختار و محتوای قانون تامین اجتماعی، آشنایی با نحوه طراحی قراردادهای کار، آشنایی با انواع شیفت ها، آشنایی با پارامترهای حقوق دستمزد و تبعات عدم طراحی اصولی و صحیح آن، آگاهی از تعهدات، مسئولیت ها و الزامات کارفرما در قانون تامین اجتماعی، شناخت نکات علمی و اجرایی در اجرای قانون تامین اجتماعی  می باشد.

زمان: ۶ و ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ساعت ۹ الی ۱۳
مکان: خیابان مدیریت، ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مدرس: دکتر اکبر زواری رضایی مشاور مالی پارک علم و فناوری
آذربایجان غربی

شایان ذکر است شرکت در این کارگاه برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی رایگان میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر  و ثبت نام  کلیک نمایید