اطلاعیه ها

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ایروان- ارمنستان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۳-۲۷ شهریور ۱۳۹۶ (۱۴-۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷) در شهر ایروان ارمنستان برگزار خواهد شد.   شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی که علاقه مند به حضور در نمایشگاه مذکور می‌باشند، می‌توانند برای ثبت نام فرم درخواست خدمات و فرم درخواست مشارکت درنمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ایروان –  ارمنستان را تکمیل نموده و تا تاریخ ۱۰/۳/۹۶ به حوزه مؤسسات و بازاریابی پارک ارائه نمایند.   شایان ذکر است از آنجاییکه نمایشگاه مذکور جزء تقویم نمایشگاهی حوزه مؤسسات پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می‌باشد، شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه مشمول حمایت پارک خواهند بود.