اطلاعیه ها

معرفی شرکت‌های توانمند در حوزه‌های مرتبط با مدیریت سبز به سازمان برنامه و بودجه کشور

با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرای ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست در نظر دارد از توان فنی و مهندسی شرکت‌های دانش بنیان کشور برای کمک به اجرای برنامه‌های مدیریت سبز (شامل بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از انرژی تجدید پذیر، آب و پساب، مدیریت منابع و پسماند و سایر موارد مرتبط) استفاده نماید، لذا از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی که در حوزه‌های مرتبط با مدیریت سبز فعالیت دارند درخواست می‌شود در صورت تمایل به همکاری آمادگی خود را تا پایان وقت اداری سه شنبه ۱۷ مرداد سالجاری جهت معرفی به این سازمان به حوزه مؤسسات پارک اعلام نمایند.