اطلاعیه ها

قابل توجه واحد‌های فناوری که قصد جذب سرمایه دارند

قابل توجه واحد‌های فناور مستقر در پارک، با عنایت به برگزاری رویداد جامع جذب سرمایه همزمان با هفته پژوهش و فناوری جهت سرمایه گذاری جسورانه صندوق نوآوری و شکوفایی بر روی طرحهای سرمایه پذیر پارکها، لطفاً واحد‌های فناوری که قصد جذب سرمایه دارند، جهت ارائه طرح خود به صندوق، حداکثر تا روز شنبه ۹۹/۸/۲۴ فرم پیوست را تکمیل و به کارشناس مرکز رشد سرکار خانم داودی تحویل نمایند.

جهت دریافت فرم پیوست کلیک کنید.