اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

با توجه به تفاهم نامه فی ما بین وزارت عتف و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) به پیوست لیست حمایت مالی در قالب تسهیلات از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سال ۱۳۹۵ جهت بهره برداری شرکت‌های مستقر از تسهیلات این صندوق در سال جاری آمده است.