اطلاعیه ها

قابل توجه شرکت های دانش بنیان

با عنایت به حمایت از تولید داخل و خلاقیت های نوآوری، طبق رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۶۴۰۵/۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نیازی به اخذ پروانه های صنعتی مانند پروانه های بهره برداری وزارت صنایع، جهاد کشاورزی و … نداشته و صدور پروانه های بهداشتی برای آنها بلامانع می باشد.