اطلاعیه ها

فراخوان هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار

 هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با حضور دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد و نیز برخی از وزارتخانه­ها و سازمان­های اجرایی مرتبط در ایّام هفته پژوهش و فناوری (آذر ماه سال۱۳۹۶) برگزار می­شود. باعنایت به مراتب بالا در نظر است تا در سال « اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال»، توانمندی­های مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه­ ها، پژوهشکده ­ها، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی در قالب دستاوردهای پژوهشی و فناوری­های قابل تجاری­ سازی در نمایشگاه و فن بازار به مخاطبان ذیربط (متقاضیان فناوری، سرمایه­ گذاران ریسک­ پذیر و مؤسسات تأمین مالی) ارایه شود. از کلیه ذی­نفعان اعم از دانشجویان، پژوهشگران، فناوران، شرکت­های دانش بنیان، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور، مراکز صنعتی، سرمایه­ گذاران، مؤسسات تأمین مالی و سازمان های اجرایی برای مشارکت و حضور در فن بازار دعوت بعمل می­ آید. نکات مهم: ۱. سامانه ارزیابی فناوری به نشانی: www.Irantechhub.ir جهت ورود اطلاعات دستاوردهای پژوهش و فناوری جدید، فعال و در دسترس می­باشد. ۲. آندسته از پژوهشگران، فناوران و شرکت های فناور و دانش بنیان که سال قبل در سامانه ثبت نام نموده و قصد ویرایش یا درج اطلاعات و مستندات جدید را دارند، می توانند از تاریخ ۲۰ مهر ۹۶ برای ویرایش از طریق سامانه اقدام نمایند.