اطلاعیه ها

فراخوان مشارکت در راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیک و نظارت بر ناوگان شهرداری ارومیه

فراخوان مشارکت در تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیستم جامع حمل و نقل بار و مسافر شهر ارومیه ( پرداخت الکترونیک و نظارت بر ناوگان بصورت Online) و هوشمند سازی ناوگان برای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه.

 

دانلود فایل اسناد فراخوان پروژه 

دانلود فایل اسناد الحاقی اول فراخوان پروژه