اطلاعیه ها

فراخوان دوازدهمین جذب نیروی امریه سربازی در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

به اطلاع می رساند اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای این نگرش که خدمت سربازی بشکل امریه در سازمانها مهیا کننده ی شرایط لازم در جهت بهره گیری از توانایی های بالقوه ی نسل جدید در ایجاد تحول و تعالی در سطح نظام دولتی و خصوصی کشور است، در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان واجد شرایط، نسبت به جذب نیروی امریه سربازی نماید.

از آنجایی که در این روند حفظ عدالت، نظم و دقت از مسائل ضروری است تمامی مراحل ثبت نام، ارزیابی، پیگیری و پایش از طریق سامانه   http:amrieh.ict.gov.irصورت میپذیرد.

آغاز ثبت نام:۱۴ تا ۲۱ مهر ۹۹