اطلاعیه ها

فراخوان جذب کارگزار تخصصی برای فن بازار منطقه ای آذربایجان غربی

پارک علم وفناوری آذربایجان غربی متولی فن بازار منطقه ای در استان در راستای ماموریت های خود و با هدف توسعه بازار فناوری شرکت های فعال اقدام به جذب شرکت کارگزاری تخصصی( بروکر) کرده است.

به گزارش روابط عمومی ، پارک علم وفناوری آذربایجان غربی متولی فن بازار منطقه ای در استان  در راستای ماموریت های خود و با هدف توسعه بازار فناوری شرکت های  فعال اقدام به  جذب شرکت کارگزاری تخصصی( بروکر)  با لحاظ شرایط ذیل  کرده است:
۱.لزوم مرتبط بودن مدرک تحصیلی مدیرعامل یا پرسنل مربوطه با فعالیت های فن بازار
۲.لزوم کسب نمره در ارزیابی کیفی فعالیت شرکت که توسط ستاد پارک صورت می گیرد.

علاقه مندان می توانند جهت بارگزاری مدارک خود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به  نشانی  setadiran.ir مراجعه کنند.