اطلاعیه ها

ششمین شماره «خبرنامه آموزش عالی» منتشر شد

ششمین شماره «خبرنامه آموزش عالی» از سوی روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

برای دریافت  ششمین شماره از «خبرنامه  آموزش عالی» کلیک کنید