اطلاعیه ها

سمینار “روش‌های تأمین مالی”- ۲۲ تیر

دپارتمان تجارت و بازرگانی گروه مطالعات نظام پیمانکاری برگزار می‌نماید؛  

سمینار تخصصی نکات و مسایل کلیدی در روش‌های تأمین مالی و پرداخت

زمان؛ پنجشنبه ۲۲ تیر ۹۶، دانشگاه تهران