اطلاعیه ها

راه اندازی سامانه «ساتع»

براساس آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، شرکت‌های سودده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب مواردی که آیین‌نامه مذکور مشخص کرده است از طریق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری هزینه می‌شود.

به همین منظور سامانه‌ای تحت عنوان «ساتع» راه‌اندازی و از تمامی شرکت‌ها و موسسات فوق خواسته شده است که اولویت‌های پژوهشی خود را در آن ثبت نمایند.

علاقمندان برای ثبت‌نام از طریق سایت www.msrt.ir   اقدام و درصورت بروز مشکل با شماره ۸۲۲۳۱۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پس از مراجعه به سایت مورد نظر و پیشنهاد آن به پارک ، پارک می‌تواند وارد قرارداد شود و به شرکت‌ها واگذار نماید.