اطلاعیه ها

دومین کنفرانس بین‌المللی دانشگاه سبز

به منظور استفاده صحیح از منابع طبیعی، تعامل صحیح با محیط زیست و مصرف بهینه حامل‌های انرژی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان مدریت و برنامه ریزی کل کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز را دراردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه اصفهان برگزار می کند.

در راستای استفاده صحیح از منابع طبیعی، تعامل صحیح با محیط زیست و مصرف بهینه حامل‌های انرژی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان مدریت و برنامه ریزی کل کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز را دراردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه اصفهان برگزار می کند.

دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز میزبان متخصصین حوزه های مرتبط از کشورهای مختلف و اساتید صاحب نام داخلی خواهد بود تا دستاوردها، ابتکارات و چالش های پیش روی خود را با سایر متفکران و تصمیم گیرندگان در این زمینه ها به اشتراک بگذارند.
این کنفرانس با برپایی فن بازار و استارت آپ سبز فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانس فراهم آورده تا علاوه بر توانمندسازی نخبگان دانشگاهی، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل نماید.

محورهای همایش عبارتند از:

۱- تجربیات ملی و بین المللی
۲- انرژی های تجدید پذیر
۳- مدیریت آب و پساب
۴- مدیریت مصرف انرژی
۵- مدیریت پسماند
۶- حمل و نقل سبز
۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز
۸- طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار

مهلت ارسال مقالات:

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

زمان برگزاری همایش:

۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای کنفرانس به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://conf.ui.ac.ir/greenuniversity/fa/