اطلاعیه ها

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی برگزار می شود

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی در تاریخ ۱۷ لغایت ۱۹ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم م  فناوری آذربایجان غربی، محورهای اصلی این همایش شامل: 
مبانی برنامه ریزی و استاندارهای فضاهای آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری
مرور تجربیات، نقد و بررسی فضاهای دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران و جهان
مرمت، نگهداری و تعمیر فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
تکنیکها و روشهای بهینه ساخت و ساز در فضاهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی
فضاهای فاخر در دانشگاههای امروز ایران
کیفیت و هویت فضاهای دانشگاهی و فنآوری
فضاهای دانشگاهی در بناها و بافت های تاریخی می باشد.
شایان ذکر است در این همایش علاوه بر طرح مباحث علمی معماری فضای دانشگاهی، پنل های تخصصی با موضوعات مختلف به منظور بررسی مباحث و ارتقاء کیفی اطلاعات مدیران و کارشناسان دفاتر فنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته شده است.