اطلاعیه ها

جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی

“جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی” در تابستان سالجاری با محوریت سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد گردید.

مدیران محترم شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی ایده های برتر با محوریت علوم و مهندسی خاک که قابلیت تبدیل به کسب و کارهای نوپا را دارند جهت ارسال به دبیرخانه جشنو.اره به ایمیل حوزه موسسات و بازاریابی پارک  inst@wastp.ir ارسال فرمایند.