اطلاعیه ها

تمدید فراخوان «جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه»

جشنواره” تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه” با هدف فرهنگ‌سازی در راستای تولید محتوای دیجیتال کاربردی در حوزه اب و دریاچه ارومیه، افزایش مشارکت عمومی دانشجویان، استعدادهای جامعه در حوزه تولید محتوا تشکیل یافته است.
علاقمندان جهت ارسال آثار خود به جشنواره می‌توانند به سایت www.lakeurmiait.ir مراجعه کنند.