اطلاعیه ها

تغییر ساعت کارگاه آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت

 بهمن ماه ۱۳۹۵ به اطلاع مدیران محترم ثبت نام کننده در کارگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان می‌رساند: زمان برگزاری کارگاه آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت روز سه شنبه ۲۶/۱۱/۹۵ از ساعت ۱۰ به ۸ صبح تغییر یافته است. شایان ذکر است با توجه به محدود بودن فضا لطفاً از هر شرکت فقط ۱ نفر در کارگاه های مذکور حضور داشته باشد.