اطلاعیه ها

بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور با هدف پشتیبانی نهادهای فناورانه و دانش آموختگان برتر فناور، در طی چند سال گذشته،بر مبنای شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی این تسهیلات را به ” کارکنان کلیدی فعال در شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان” اعطا نموده است.

بر اساس شیوه نامه مصوب جدید، این تسهیلات به شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نیز تعمیم یافته است.

لذا با توجه به شیوه نامه جدید بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی مصوب ۹۶/۱۱/۰۸، از این پس افراد مشمول نظام وظیفه فعال در شرکت‌ها و مؤسسات مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با ارئه معرفی نامه رسمی از رئیس پارک و مراکز رشد، از طریق سامانهsoraya.bmn.ir درخواست خود را برای بهره مندی از این تسهیلات ارائه نمایند.