اطلاعیه ها

برگزاری کنفرانس ملی«نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور»

کنفرانس ملی«نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور» با توجه به لزوم بررسی کارکرد و نقش دانشگاه‌ها در این زمینه و به منظور ارائه راهبرد برای توسعه میان رشتگی در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای همفکری اساتید، اندیشمندان و دانشجویان توسط پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مبانی، مفاهیم، تجربه‌ها، الگو‌ها و روند‌های جدید توسعه میان رشتگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته؛ ملزومات، موانع ساختاری، نهادهای میان رشتگی؛ میان رشتگی و توسعه علمی و کار‌آفرینی و میان رشتگی و ارتباط جامعه و دانشگاه از محورهای کنفرانس هستند.

علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا تاریخ ۳۰/۰۵/۹۷ الی ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ به آدرس http://isesdl2018.ut.ir  ارسال کنند.