اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان کسب و کار دانش بنیان

 به اطلاع می رساند پارک علم و فناوری استان مرکزی جهت توانمندسازی کارکنان پارک ها، مراکز رشد و واحدهای فناور مستقر در پارک و مرکز رشد توسط جناب مهندس محسن صدری، سر ارزیاب رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان کسب و کار دانش بنیان در روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۶/۱۳ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ در محل سالن سمینار ساختمان اصلی پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار می نماید.