اطلاعیه ها

اطلاعیه واگذاری فعالیت های امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب سرویس کارمندی پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری فعالیت های امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب سرویس کارمندی طبق شرایط اعلامی در سامانه  اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این مجموعه در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  نسبت به واگذاری فعالیت های امور حملو نقل و ایاب و ذهاب سرویس کارمندی طبق شرایط پیوستی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند از طریق مشخصات زیر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اعلام آمادگی نمایند.

شماره نیاز:۱۱۰۱۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰۱۲
شماره درخواست خرید:۱۰۰۱۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰۲۲
تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۰۲/۲۵
گروه خدمت: حمل و نقل و انبارداری