اطلاعیه ها

اطلاعیه واگذاری بوفه اغذیه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نظر دارد بوفه اغذیه خود واقع در طبقه همکف ساختمان مرکز رشد را به اجاره واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این مجموعه در نظر دارد بوفه اغذیه خود واقع در طبقه همکف ساختمان مرکز رشد را به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند پیشنهادات قیمت خود را حداکثر تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰به آدرس ایمیلinfo@wastp.ir  ارسال نمایند.

شایان ذکر است پارک در قبول یا رد پیشنهادات حسب صرفه و صلاح دولت مختار خواهد بود.