اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم قابل توجه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

با عنایت به تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد استقرار شرکتها، واحدهای فناور بایستی مستندات مربوط به آیتم های گزارش ارسالی سال ۹۸ را حداکثر تا مورخ ۱۳ خرداد به سرکار خانم داودی ارسال نمایند.

با عنایت به تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد استقرار شرکتها، واحدهای فناور بایستی مستندات مربوط به آیتم های گزارش ارسالی سال ۹۸ را حداکثر تا مورخ ۱۳ خرداد  به سرکار خانم داودی  ارسال نمایند.

بدیهی است نمرات ارزیابی بر اساس مستندات ارسالی، لحاظ خواهد شد و ارائه خدمات حمایتی پارک در سال جاری بر اساس نمرات ارزیابی خواهد بود.