اطلاعیه ها

اطلاعیه مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی خدماتی و تنظیف پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نظر دارد از طریق سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت، تامین نیروی انسانی خدماتی و تنظیف این پارک را واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، متقاضیان می توانند با مراجعه به به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آمادگی خود را جهت تامین نیروی انسانی خدماتی و تنظیف پارک علم و فناوری اعلام نمایند.

شماره فراخوان:۲۰۰۱۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰۰۲
زمان ثبت:۱۴۰۱/۰۲/۲۵