اطلاعیه ها

اطلاعیه فوری

به اطلاع شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می رساند استثناٌ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ مشاور حقوقی پارک خانم رضازاد در محل مرکز رشد حضور نخواهند داشت، متقضایان مشاوره می توانند روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری به ایشان مراجعه کنند.

 به اطلاع شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می رساند استثناٌ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ مشاور حقوقی پارک خانم رضازاد در محل مرکز رشد حضور نخواهند داشت، متقضایان مشاوره می توانند روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری به ایشان مراجعه کنند.