اطلاعیه ها

اطلاعیه علاقه مندی بلاروس به سرمایه گذاری سازمان های ایرانی در پارک صنعتی «سنگ بزرگ»

سفارت جمهوری بلاروس در ایران علاقه مندی طرف بلاروس را برای سرمایه گذاری سازمان های ایرانی در پروژه های فناوری پیشرفته در پارک صنعتی«سنگ بزرگ» در مینسک اعلام کرد.

جهت اطلاعات مختصر به زبان انگلیسی پیرامون پارک صنعتی «سنگ بزرگ»  و ارائه امتیازات مالی و گمرگی برای سرمایه گذاران و پارک ها کلیک کنید.