آینه رسانه ها

همکاری های پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و سازمان منطقه آزاد ماکو گسترش می یابد