آینه رسانه ها

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از شهرک فناوری الکترونیک ارومیه بازدید کرد