آخرین اخبار, گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید مسئولین پارک علم وفناوری آذربایجان غربی از مرکز نوآوری و فناوری سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت بتادنت

دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری و دکتر خلیل زادگان مدیرمراکز رشد جامع پارک از مرکز نوآوری و فناوری سازمان منطقه آزاد ماکو و همچنین شرکت بتا دنت فعال در زمینه دندان های مصنوعی بازدید کردند.