آخرین اخبار, گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید جمعی از کارکنان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از پارک فناوری پردیس

کارکنان بخش های مختلف پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناور و نوآوری پارک از بخش های مختلف پارک فناوری پردیس بازدید کرده و نشست های تخصصی با کارکنان این بخش ها به منظور انتقال تجربیات برگزار کردند.