آخرین اخبار

کسب مقام اول رویداد تم استارت توسط فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

تیم استارت آپی شرکت مهندسی سیستم اروم تصمیم غرب از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به کسب مقام اول رویداد تم استارت شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این رویداد که به همت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی در در سازمان مدیریت صنعتی برگزارشد.

در این رویداد تیم هایی از مراکز دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و مراکزکارآفرینی شرکت داشتند که تیم اروم تصمیم با برتری مقام اول این رویداد را کسب کرد.

این رویداد با موضوع تولید محتوا با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شده و فرصت ها و امتیازاتی از قبیل امکان استفاده از وام کم بهره،حمایت های مالی و استقرار در مرکز نوآوری مرکز آموزشی در اختیار تیم های برتر قرار گرفت.

متن اولیه

متن خبر