آخرین اخبار

کسب مجوز دانش بنیانی توسط شرکت اروم بهبود گران شهر گندم مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی

شرکت اروم بهبود گران شهر گندم مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به کسب عنوان اولین شرکت دانش بنیان استان در زمینه صنایع غذایی، شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، مهندس محمد رضوی نیا مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، اظهار کرد: شرکت اروم بهبود گران شهر گندم مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می باشد که خوشبختانه،  موفق به اخذ مجوز دانش بنیان نوپا تولیدی نوع ۲ از طرف کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان شد.

به گفته وی این شرکت در حوزه فناوری های زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی فعالیت دارد.