آخرین اخبار

کارگاه عارضه یابی مسیر استارتاپی در رویکرد به مشتری برگزار شد

با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، کارگاه عارضه یابی مسیر استارتاپی در رویکرد به مشتری با تدریس دکتر محمد مهدی قائم نیا،  مشاور بین المللی نوآوری در ایران و هلند برگزار شد.