آخرین اخبار, گزارش تصویری

کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شتابدهنده آرکاپ در محل پارک علم و فناوری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این کارگاه با حضور واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک و با تدریس دکتر مرتضی مختاری رئیس کمیته بازاریابی انجمن علمی بازاریابی ایران برگزار شد.

شایان ذکر است سرفصل های این کارگاه آموزشی شامل مبانی و مفاهیم بازاریابی دیجیتال، آشنایی با ابزارهای آنالیز و تعریف case study  و شرح آن بود.